Kindlustustel on erinevad terminid elukindlustuse kohta, kuid eesmärk on üks – maksta lähedastele hüvitist Sinu raske haiguse, töövõime kaotuse , õnnetuse või surma korral.

Elukindlustusele lisaks on võimalik end kindlustada kriitiliste haiguste, õnnetusjuhtumite ja töövõimetuse eest.

Elukindlustust on võimalik sõlmida ka laenu võttes. Kui Sul on näiteks kodulaen, saad elu kindlustada laenujäägi ulatuses. Surmajuhtumi korral maksab kindlustus hüvitist ja lähedased ei pea muretsema laenukohustuste pärast.
Mida noorem Sa oled elukindlustust sõlmides, seda soodsam on kindlustusmakse.

Elukindlustuse hind sõltub valitud kindlustussummast, vanusest, tervisest, ametist ja hobidest. Soovituslik kindlustussumma võiks katta vähemalt Sinu ühe aasta sissetuleku. Lisaks tasub arvesse võtta ülalpeetavate arvu ning laene.
Elukindlustus on soodsam tervislike eluviisidega inimestel. Mida nooremalt oma elu kindlustad, seda väiksem on kindlustusmakse.

Näiteks 30-aastasele inimesele, kes valib elukindlustuse kindlustussummaks 30 000 eurot, on keskmine kuutasu 10 – 15 eurot. Elukindlustuskaitse kehtib ka juhul, kui surma põhjuseks on haigus või õnnetus.

Sõltuvalt kindlustajast on elukindlustuslepingut võimalik täiendada näiteks kriitiliste haiguste, õnnetusjuhtumite, trauma ja puuduva töövõime kaitsega.

Elukindlustus aitab Sinu perel rahaliselt toime tulla, kui peaks juhtuma tõsine õnnetus, kui Sa jääd raskelt haigeks, saad püsiva puude, kaotad töövõime või sured.

Kui kindlustatu peaks surema, saavad lähedased kindlustuselt hüvitist ning neil on rohkem aega uue olukorraga kohanemiseks.

Elukindlustushüvitis on tulumaksuvaba.

Elukindlustus on soovitatav sõlmida võimalikult pikaks perioodiks.
Kui sõlmid elukindlustuse lepingu lühikeseks perioodiks, näiteks 5 aastaks, siis lepingu pikendamisel hinnatakse uuesti Sinu terviseriski. Kui vahepeal on Sul tekkinud terviseprobleemid, siis makse läheb oluliselt kallimaks või kindlustus ei pruugi üldse kindlustuslepingut pikendada.

Elukindlustust saad teha alates 18. eluaastast kuni 75. eluaastani.

Kui Sul on olnud raske terviserike või haigus, näiteks kasvaja, melanoom või rinnavähk, siis peale ravi tasub pöörduda kindlustuse poole ja küsida elukindlustuse pakkumist.
Kõiki juhtumeid hinnatakse individuaalselt, lähtuvalt ravi edukusest. Seejärel otsustatakse, kas ja mis tingimustel elukindlustus sõlmida.

LOE LISAKS ELUKINDLUSTUSE KOHTA