Kodukindlustus ikoon

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahju, näiteks kui kogemata põhjustad naabri korteris üleujutuse või sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri autole.

Vastutuskindlustus katab kahju, kui sinu kodust alguse saanud õnnetus rikub naabrite vara, näiteks üleujutuse või tulekahju korral. Ilma kindlustuseta tuleb sul endal naabrite kodu remont kinni maksta.

💡 Mida rohkem on su läheduses naabreid, seda enam on sul vastutuskindlustust vaja. Kui elad kortermajas, siis on suurem risk tekitada naabritele kahju.

💡 Ka ridaelamus või eramajas elades on vastutuskindlustusest kasu, näiteks sinu aias kasvav puu võib tormiga lõhkuda naabri maja katust.

💡 Kui sinu laps kriibib jalgrattaga sõites naabri autot, siis ka selle kahju hüvitab vastutuskindlustus sinu eest.

Kuula Delfi podcasti vastutuskindlustuse teemal

Saates „Riskid või kindlustad?“ selgitavad Seesam kindlustuse ja PZU kindlustuse eksperdid, kas kindlustus korvab kahju, kui mu laps tõuksiga naabri auto ära mõlgib.

💡 Kindlustussumma on lepingus kokkulepitud rahasumma, mille ulatuses kindlustusselts hüvitab sinu tekitatud kahju. Vaata üle, kas sinu kodukindlustuse lepingus on piisav kindlustussumma, mis katab kahju, näiteks naabrite üleujutamise või tulekahju korral.

💡 Kindlustajad soovitavad valida kindlustussumma vähemalt 10 000 eurot. Mida kõrgemal korrusel elad, seda suurem võiks olla vastutuskindlustuse kindlustussumma.

💡 Viimase aja hinnatõusu tõttu on kallinenud nii remont, tehnika, sisustus kui muu kodune vara. Vastutuskindlustus katab naabrile tekitatud kahju kindlustussumma ulatuses. Kui lepingus kokkulepitud kindlustussumma on väiksem kui naabrile tekitatud kahju, siis tuleb ülejäänud rahasumma ise naabrile maksta. Vajadusel suurenda kindlustussummat.

💡 Kõige suurem kahju tekib tulekahju korral, kui tuleb teha nii remonti kui asendada sisustust ja muid asju.

Vastutuskindlustus hüvitab sinu või su pereliikme tekitatud ootamatu ja ettenägematu kahju teisele inimesele, kui sul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

Vastutuskindlustusega hüvitatakse isikukahju, asjakahju ning ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid.

  • Isikukahju on teisele inimesele kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või surma põhjustamisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud ravi- ja hoolduskulud.
  • Asjakahju on asja hävimisest või kahjustumisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud kulud asja parandamiseks või asendamiseks samaväärsega.