Kui palju maksab elukindlustus?

Elukindlustuse hind sõltub valitud kindlustussummast, vanusest, tervisest, ametist ja hobidest. Soovituslik kindlustussumma võiks katta vähemalt Sinu ühe aasta sissetuleku. Lisaks tasub arvesse võtta ülalpeetavate arvu ning laene.
Elukindlustus on soodsam tervislike eluviisidega inimestel. Mida nooremalt oma elu kindlustad, seda väiksem on kindlustusmakse.

Näiteks 30-aastasele inimesele, kes valib elukindlustuse kindlustussummaks 30 000 eurot, on keskmine kuutasu 10 – 15 eurot. Elukindlustuskaitse kehtib ka juhul, kui surma põhjuseks on haigus või õnnetus.

Sõltuvalt kindlustajast on elukindlustuslepingut võimalik täiendada näiteks kriitiliste haiguste, õnnetusjuhtumite, trauma ja puuduva töövõime kaitsega.