< Avalehele

Miks teha õnnetusjuhtumikindlustus?

 • Oled aktiivse eluviisiga ja sportlik.
 • Sul on vaja tasuda arveid, laenumakseid ja elamiskulusid ka siis, kui sa ei saa õnnetuse tagajärjel mõnd aega tööl käia.
 • Soovid, et õnnetuse korral saaksid endale lubada taastusravi ja katta ravikulusid.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta su väljaminekuid õnnetuse korral, kui saad vigastada, jääd töövõimetuks või saad püsiva puude. Tavapärased juhtumid on traumad nagu venitus, põrutus, luumurd, põletus, aga ka näiteks koerahammustus.

NB! Haigust ei loeta õnnetusjuhtumiks.

Kellele õnnetusjuhtumikindlustus sobib?

 • Sul on lapsed ja pere.
 • Oled aktiivse eluviisiga ja sportlik.
 • Soovid end ja lähedasi kaitsta õnnetusega kaasneva rahalise kahju eest.
 • Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Mida tähele panna õnnetusjuhtumikindlustust tehes?

Õnnetusjuhtumikindlustuse hinda võivad mõjutada näiteks su amet, spordi ja hobidega tegelemine, eelnevad vigastused, valitud hüvitisliigid, kindlustussummad.

Tavapärane õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab erinevaid hüvitisi:

 • Valuraha – ühekordse hüvitise suurus sõltub ajutise vigastuse iseloomust.
 • Päevaraha on lepingus kokkulepitud summa iga töövõimetuslehel viibitud päeva eest.
 • Ravikulude hüvitis aitab tasuda õnnetuse järgsed ravikulud, näiteks taastusravi või hambavigastuste ravi, mida Haigekassa ei hüvita.
 • Püsiva puude hüvitis – ühekordse hüvitise suurus sõltub õnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva tervisehäire raskusastmest.
 • Surmajuhtumihüvitis – pärijale või kindlustuslepingus märgitud inimesele makstakse välja lepingus kokkulepitud summa.

Kindlustuskaitsed ja kindlustussummad saad endale ise valida vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Kui tegeled ekstreemspordiga või töötad riskiohtlikus ametis, saad teha kindlustuse erikokkuleppel. Anna sellest kindlasti kindlustusseltsile teada!

Õnnetusjuhtumikindlustus lastele

Aktiivsetele ja eelkõige spordiga tegelevatele lastele on mõttekas teha õnnetusjuhtumikindlustus, mis pakub kaitset traumade korral.

Kõige tavapärasem hüvitisviis laste puhul on valurahahüvitis, mida makstakse kergemate vigastuste puhul nagu põrutused, nihestused jms.

Kui laps satub õnnetuse tagajärjel haiglasse, hüvitab ravikulud Haigekassa. Kindlustus katab paranemiseks vaja mineva tasulise arstiabi või taastusravi kulud. Kindlustus maksab õnnetuse korral ka ühekordset valuraha hüvitist.

Sõltuvalt kindlustusseltsist, saab lastele teha õnnetusjuhtumikindlustust alates esimesest või teisest eluaastast.

Õnnetusjuhtumikindlustuse hinda mõjutab lapse hobide ning spordiala valik ning kindlustussumma suurus.

Kui laps tegeleb ekstreemspordi või võistlusspordiga, saab teha kindlustuse erikokkuleppel. Kindlustusseltsi tuleb sellest kindlasti teavitada!

NB! Palju õnnetusi juhtub tõukeratta, rula, jalgratta ja tasakaaluliikuriga sõites ning batuudil hüpates.
Loe veel:

Kontakt

Eesti Kindlustusseltside Liit.

Kati Varblane, kommunikatsioonijuht.

E-mail: kati.varblane@eksl.ee

Telefon: +372 667 0517

eksl.ee

Kindlustusseltside liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.