Kui tervis kaob käest, on kindlustusest abi

Tõsisest haigusest toibumine võtab aega. Pikalt töölt eemaloleku ajaks vajatakse raha laenude maksmiseks, taastusraviks ja ka argielu elamiseks. Kui majanduslik stabiilsus säilib, siis on kergem tulla toime erakorralise olukorraga. Näiteks aasta palga suuruses ühekordne hüvitis annab sulle aega argipäeva ja elu ümberkorraldamiseks sinu enda tingimustel.

Õnne võti ei ole lisasissetulek, vaid majanduslik stabiilsus

Saksamaal ja Suurbritannias läbiviidud uuring selgitas sissetuleku ja õnnelikkuse vahelist suhet. Uuringust selgus, et sissetuleku kasv ei avalda õnnelikkusele väga suurt mõju. Õnnetunnet mõjutab palju rohkem sissetuleku kaotus. Uuringus tõusid eriti esile isikuomadustelt tundlikud inimesed, kes kannatavad sissetuleku kaotamisest selgelt rohkem kui teised. Seega õnne võti ei olegi lisasissetulek, vaid majanduslik stabiilsus.

„Peamiseks majanduslikuks riskiks peetakse tõsist haigestumist, aga inimesed ei valmistu selleks. Kui sind tabab tõsine haigus, viib see mõtted arusaadavalt vaid tervisele. Paranemisele on aga kergem keskenduda, kui on majanduslik turvatunne,“ ütles INVL Life’i vanem riskihindaja ja kahjukäsitleja Eva Tammai.

Majanduslik tasakaal

Kindlustusuuring näitas, et me valmistume paremini varalisteks kahjudeks kui iseenda kindlustamiseks. Kuigi kindlustamisel on kergem kindlaks määrata varaliste kahjude hinnasilti, peetakse suurimaks ohuks majanduslikule heaolule siiski pikaajalist haigust või õnnetust.

„Iga viies meist haigestub tõsiselt enne 65. eluaastat. See võib juhtuda kõige aktiivsemas eluetapis, kui vastutust on palju, näiteks kodu, laste ja lähedaste eest. Kriitiliste haiguste kindlustus tagab parema majandusliku stabiilsuse pikema tööst eemaloleku ajaks. Seda kindlustust on võimalik teha nii eraisikutel kui ettevõtetel,“ ütles Tammai.

Paranemisele on kergem keskenduda, kui on majanduslik turvatunne

Kriitiliste haiguste kindlustuse ühekordne hüvitis makstakse välja lepingus kindlaks määratud tõsise haiguse diagnoosi või haigusloo alusel. Kriitilised haigused on muuhulgas vähk, südameinfarkt, insult, neerupuudulikkus, polüskleroos, südame pärgarterite šundilõikus ning elundite või luuüdi siirdamine. Rahasummat võib kasutada enda soovi kohaselt, näiteks argielu elukvaliteedi säilitamiseks või eluasemelaenu maksmiseks.

„Tõsine haigus võib igaüht meist tabada väga ootamatult. Selles olukorras kindlustab piisav ühekordne hüvitis toimetuleku ja annab võimaluse keskenduda paranemisele,“ märkis Tammai.


Autor: INVL Life Eesti filiaal