Lapse tuleviku kindlustamine: kuidas leida parim pakkumine

Kindlustusseltsid pakuvad lastevanematele erineva nimega finantsteenuseid: lastekindlustust, kogumiskindlustust, hariduskindlustust. Üldiselt kannavad need kõik ühte eesmärki – kindlustada lapse tulevik.

Kogumisviisi valides algab kõik sellest, millise eesmärgiga Te soovite lapse tulevikku kindlustada – kas koguda raha lapse iseseisva elu alustamise toetamiseks või turvatunde saamiseks juhul, kui Teile ei ole antud elupäevi, kuni laps gümnaasiumi lõpetab.

Kindlustuslepingus ei ole alati kohustustust osta endale elukindlustust, kuid samas on see võimalus olemas. Soovitan tähele panna, kas konkreetses lepingus saate kindlustuskaitseid ja –summasid valida ning muuta oma soovi järgi või on seltsil standardpaketid.

Võrrelge lõppsummat

Praegusel ajal, mil teenustasude suurus on tugevasti fookuses, on väga kerge sattuda lepingu valimisel teenustasude võrdlemise lõksu. Kuna erinevate seltside paketid ja arvestusmetoodika on erinevad, võib esmapilgul madalama teenustasuga leping anda lõppkokkuvõttes viletsama tootluse. Ratsionaalse otsuse jaoks oleks pakkumistes vaja võrrelda kindlaks kuupäevaks kogunevat summat, kui teete täpselt sama suuri sissemakseid ja omate täpselt ühesuguseid kaitseid. Lõpptulemuse kujunemisel ei ole vähetähtis ka see, kas surmajuhtumi korral makstakse lisaks kokku lepitud elukindlustushüvitisele välja ka seni kogutud reserv või mitte. Kui valite investeerimisriskiga lepingute vahel, siis paluge, et seltsid teeksid Teile näidispakkumise ühesuguse tootlikkusega.

Kas garanteeritud tootlikkusega või investeerimisriskiga leping

Kui põhieesmärk on raha kogumine, siis võiks valida lepingu, mis sobib kõige paremini Teie riskitaluvusega.

Kui soovite koguda maksimaalselt turvaliselt, siis võiks valida garanteeritud tootlusega lepingu, kuid peate arvestama, et sellise lepingu tootlus ei ole märkimisväärne. Garanteeritud tootlusega lepinguga saate garantii, et laps saab kindlal ajahetkel kätte kindla, lepingus kokku lepitud summa.

Suurema tootluse võite saada investeerimisriskiga lepinguga, mille tulemus ei ole garanteeritud, vaid sõltub valitud fondide käekäigust. Selle lepinguliigi puhul saate ise valida ja otsustada, kuhu raha paigutada ehk milliste fondidega oma leping siduda. Paigutused fondidesse annavad parema tootluse, aga ka riski, et finantsturud on languses ja Teie investeeringud miinuses just ajal, mil on vaja tasuda lapse lõpuekskursiooni või -ülikonna eest. Tasub meeles pidada ka seda, et erinevalt garanteeritud tootlusega lepingust peab investeerimislepinguga saadud tulult tasuma tulumaksu.

Miks valida lastekindlustus, mitte pangahoius

Lastekindlustus annab Teile võimaluse osta elukindlustuse, mis kannab kahte eesmärki. Esiteks, et lapsel oleks elluastumiseks rahaline abi olemas ka siis, kui lapsevanemat enam ta kõrval ei ole. Teiseks korraldate seeläbi rahalise toetuse neile, kes lapse üles kasvatavad.
Lepingu sõlmimisel saate valida, kas Teie surma korral makstakse kindlustushüvitis välja kohe, näiteks last kasvatama jäävale inimesele, või lisatakse kindlustuslepingu reservi ja makstakse välja lapsele siis, kui leping lõpeb.

Lisaks surmajuhtumikaitsele saate lepingule juurde valida ka teisi kaitseid, näiteks kriitiliste haiguste kaitse puhuks, kui Te peaksite haigestuma mõnda ränkraskesse haigusesse nagu infarkt või vähk. Samuti saate sinna lisada erinevaid kaitseid õnnetusjuhtumite puhuks nii endale kui lapsele.

Kindlustussumma suuruse valimise juures soovitan mõelda, kui palju raha võiks vaja minna lapse täisealiseks kasvatamiseks või kui suure summaga sooviksite last toetada tema iseseisva elu alustamisel.

Kliendid ise on öelnud, et kindlustusleping on parim võimalus kogumiseks, sest nad ei suuda vastu panna kiusatusele võtta pangahoiusele pandud summad kasutusse. Ka kindlustuslepingust saab raha välja võtta, kuid see ei ole nii mugav kui pangast.

Maailm areneb uskumatu tempoga. Kui mõelda, kus olime või mida tegime kasvõi viis aastat tagasi, siis näeme, kui kiiresti kõik on muutunud. Kuid investeerimises ja rahakogumises on viis aastat väga lühike aeg. On rusikareegel, et mida pikemaks perioodiks on leping sõlmitud, seda suuremaks kujuneb paigutuste tootlus. Seetõttu soovitan alustada rahakogumisega kohe, mitte homme või järgmisel aastal. Teiseks soovitan leida kindlustusselts, kes võimaldab elukindlustuslepingut muuta nii, et see ei jääks elumuutustele jalgu ning toetaks Teie püüdlusi ja aitaks täita laste unistusi.


Autor: Merle Kollom
Compensa Life Vienna Insurance Group SE müügi- ja kliendihaldusjuht