Millest sõltub liikluskindlustuse hind?

Tavaliselt sõltub liikluskindlustuse makse näiteks inimese kindlustus- ja kahjuajaloost, sõiduki margist, mootori võimsusest ja ka lepingu sõlmimise teeninduskanalist.

Seega saad odavama kindlustuse, kui oled pika kindlustuskogemusega, ei ole kahju põhjustanud, oled valinud väiksema mootori võimsusega sõiduki ja sõlminud lepingu kindlustusseltsi veebilehel.

Liikluskindlustuse makse arvutamise metoodika on erinev

Iga kindlustusandja püüab kliendi riskile vastava kindlustusmakse leida. Kui üks selts hindab kliendi riski kõrgelt ja teine mitte, siis see tuleneb kindlustusandjate metoodika erinevusest. Sellest tulevadki liikluskindlustuse hinnakäärid erinevate kindlustusseltside vahel.

Tavaliselt võtab kindlustusandja kindlustusmakse määramisel arvesse:

  • sõiduki kategooriat, näiteks sõiduauto ja rolleri kindlustusmaksed ei ole võrreldavad
  • sõiduki marki ja mudelit

Võib arvata, et automarkidel, millega põhjustatakse sagedamini õnnetusi, on kindlustusmakse kõrgem.

  • sõiduki mootori võimsust, registrimassi, istekohtade arvu
  • sõiduki kasutamise peamist piirkonda

Kindlustusandjad arvestavad tavaliselt inimese elukoha aadressiga, ettevõtte puhul äriregistri aadressiga. On igaühele selge, et mõnel saarel toimub vähem liiklusõnnetusi kui suurlinnas. Seega on seal ka väiksem tõenäosus õnnetustesse sattuda.

  • sõiduki kasutusala

Tavalisest erinev kindlustusmakse võib olla näiteks taksol, lühirendisõidukil, õppesõidukil või alarmsõidukil. Taksona kasutatavad autod on pidevalt sõidus. Seetõttu juhtub nendega ka rohkem õnnetusi. Seepärast on ka taksode liikluskindlustus kallim.

NB! Kui näiteks lapsevanem soovib teha täiendavat õppesõitu enda lapsega, siis ta peab kindlasti kindlustusandjat sellest teavitama. Ka sõiduki kasutamisest äpitaksona tuleb kindlustusandjat teavitada.

  • teeninduskanalit, mille kaudu kindlustusleping sõlmitakse

Kindlustusseltside veebimüügi hinnad on soodsamad kui kontoris.

  • sõiduki omaniku või vastutava kasutaja vanus

On paratamatu, et noorel inimesel on vähem juhtimiskogemust ja rohkem uljust. Statistika näitab, et noor põhjustab õnnetusi sagedamini kui kogenud juht. Sel põhjusel võib noore inimese esimene liikluskindlustus olla üllatavalt kallis.

  • sõiduki omaniku või vastutava kasutaja kindlustus- ja kahjuajalugu

Kindlustuse hind sõltub kahjude arvust ja suurusest. Kindlustusandjad ei tea juhi staaži – üksnes juhtimisõiguse olemasolu ei näita juhi sõidukogemust. Seetõttu võtavad nad liikluskindlustuse hinna arvutamisel arvesse kindlustuskogemust. Kes on pikka aega lepinguid omanud ja ei ole õnnetusi põhjustanud, sellel on väiksem kindlustusmakse.

Kõikide liikluskindlustuse lepingute ja kahjude andmed on liikluskindlustuse registris. Need on kindlustusmakse määramisel kõikidele seltsidele kättesaadavad. Igaüks saab enda kohta andmeid vaadata LKF-i veebilehelt.

Samas ei ole olemas kindlustuse hinna vähenemise reeglit. Liikluskindlustuse hinda mõjutavad veel näiteks autoremondi hind ja elukalliduse tõus.

On mitmeid põhjuseid, miks liikluskindlustust valides tasub pöörata tähelepanu ka muudele asjaoludele kui hind – kindlustusseltsi maine, maksetingimused, teeninduse kogemus ja kahjukäsitluse kiirus. Samuti võiks vaadata, kas kindlustusandja pakub ka hinna sees lisateenuseid. Mitmed seltsid pakuvad liikluskindlustuse juurde näiteks tasuta autoabi või väikese lisatasu eest täiendavat õnnetusjuhtumikindlustust.

👉 Loe lähemalt Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt, millest sõltub liikluskindlustuse makse.


Autor: Eesti Liikluskindlustuse Fond