Suvilate kahjud on tihti kordades suuremad kui kodudes

Kuigi maakodude omanikud veedavad suvilates pikki nädalavahetusi ja paarinädalasi puhkuseid kevadest sügiseni, on pikemaks perioodiks valveta jäetud suvekodudes erinevad kahjud tihti ulatuslikumad kui kodudes. Pikanäpumeestelgi on hea rahulik väärtusliku saagi minema viimist planeerida, kui pererahvast ei ole kohal.

Seesami kodukindlustuse tootejuhi Dagmar Gildeni sõnul on suvilates enim kahjusid seotud torustike purunemiste ja nendest tulenevate veeleketega. Kindlustaja sõnul ilmnevad veelekked tavaliselt just kevadel, kui taas üle pika aja suvilasse minnakse. Need, kes on unustanud lahkudes torudest vee välja lasta, põrkuvad sageli ka probleemiga, kus talvised külmakraadid on torud katki teinud. Viimase aasta jooksul on suvilate suuremad veelekke kahjud ulatunud Seesamis 7000 euroni.

„Palju kahjusid on seotud ka vargustega. Viimaste kõrghooaeg sai äsja avalöögi, sest inimesed on pärast pikka talve taas väärtuslikud tööriistad ja aiatehnika suvilatesse viinud. Maapiirkondades murtaksegi enim sisse abihoonetesse, kus hoitakse tööriistu, muruniidukeid ja trimmereid, mida on lihtsam edasi müüa,“ rääkis Gilden.

Maakodude kahjustatistika esiotsast leiab ka puude tekitatud kahjud. Nimelt on tormid ja tugevad tuuled ohuks vanadele ja suurtele puudele, mis tihti just maamajade ümbruses kasvavad. Need võivad kukkudes kahjustada nii maja ennast, abihooneid kui ka aeda.

„Langenud puuga seotud kahjud ulatuvad tihti mitme tuhande euroni, kuid oma töös näeme, et varasema hooldusega oleks nii mõnegi neist õnnetustest saanud ära hoida. Mida suurem puu, seda suuremad kipuvad ka kahjustused olema,“ teab Seesami esindaja.

Kahjuks ei ole suvilad kaitstud ka tulekahjude eest, mis võivad alguse saada vigasest elektrisüsteemist, hooldamata küttekehast või õnnetust juhusest. Seesami eelmise aasta kalleim tulekahju leidiski aset suvilas, kus hoone tuleb uuesti üles ehitada ning hinnanguliselt läheb see maksma 240 000 eurot.

„Kuna inimesed suvilates pidevalt ei ela, inimasustus kipub ka hõre olema ning puuduvad alumise korruse naabrid, kes vee- või tulekahjust kohe teada annaksid, on ka kahju keskmine suurus suvilates oluliselt suurem kui alalises elukohas. Kahjuks näitab minu kogemus, et kui suvilas juba tulekahju tekib, siis sellest midagi alles ei jää ning kõik tuleb uuesti ehitada,“ selgitas Gilden.

Kindlustuskaitse suurus sõltub suvila seisukorrast

Kuna suvilaid tabavad samasugused kahjud nagu alalisi elukohtigi, ent tihti veelgi ulatuslikumalt, siis tasub kindlustaja sõnul kindlasti suvekodu kindlustamisele mõelda.

Kindlustama asudes tuleb esmalt kindlustajale öelda, kas tegu on alalise elukoha või suvilaga, sest suvilate kindlustusmaksed võivad olla eelpool mainitud riskidest tulenevalt mõnevõrra kallimad.

„Üldiselt peetakse alaliseks elukohaks maja, kus viibitakse üle poole aastast ehk suurem osa ajast. Maamaja või suvila, kus viibitakse ainult nädalavahetustel või suvekuudel, on mittealaline elukoht ning vastav märge peab olema ka kindlustuslepingus,“ selgitas Gilden.

Mittealaliseks elukohaks ei ole üksnes suvemajad ja suvilad, nendeks võivad olla ka korterid. Näiteks populaarsetes suvituslinnades Pärnus ja Haapsalus asuvad suvekorterid.

See, missuguses ulatuses kindlustuskaitset ja omavastutust pakutakse, sõltub suuresti hoone seisukorrast. Kuna väga vanu ja poolenisti lagunenud hooneid ei kindlustata, peaks arvestama, et kindlustusandja võib olukorra hindamiseks küsida ka fotosid.

Seesami esindaja kinnitusel saab hooldatud ja hoitud suvemajad lihtsamalt ja rohkemate riskide vastu kindlustada.

Valvesüsteemide olemasolu kindlustuse sõlmimiseks kohustuslik ei ole, kuid selline nõue võib päevakorda tulla juhul, kui suvilas on palju kallist vara. Näiteks on maakodudes tihti võimsad muru- ja aiatraktorid, ATV-d, paadid, jalgrattad jne. „Kui inimene hoiab oma suvilas väärtuslikke esemeid, siis tuleb sellest kindlasti ka kindlustajale teada anda ning uurida, kas ja kuidas on kodune vara kindlustatud,“ soovitas Gilden.

Kuigi suvila koos varaga võib olla eeskujulikult kindlustatud, on siiski ebameeldiv jõuda nädalavahetuse eel maamajja, kus vargad on murutraktori minema viinud, vandaalid maja aknad lõhkunud või veeleke ulatuslikke kahjusid tekitanud. Kogenud kindlustaja soovitab suvila turvalisuse tagamiseks:

  •  Suvilast lahkudes võta kaasa kõik väärtuslikud esemed ning ära unusta lukustada abihoonete uksi ja aknaid.
  •  Võtit ei tasu jätta uksemati või lillepoti alla, kuna neid kohti kontrollib varas esimesena.
  •  Ära jaga sotsiaalmeedia vahendusel infot oma tühjana seisva suvekodu ja seal olevate väärtuslike esemete kohta.
  •  Paigalda suvilasse valvesüsteem ning ühenda see oma mobiiltelefoniga, et saaksid toimuval silma peal hoida.
  •  Mõistlik on suvilasse paigaldada ka häiresüsteem, mis sissemurdmise korral kutsub kohale patrulli.

Autor: Seesam kindlustus