Tarbijamäng elukindlustuse teemal

Kindlustusseltside liidu tarbijamäng elukindlustuse teemal Adact portaalis

19.-31. oktoobrini 2022

Tarbijamängu juhend:

 1. MTÜ Eesti Kindlustusseltside Liidu (registrikood 80007648, aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, edaspidi EKsL) tarbijamängu eesmärk on tarbijaid harida elukindlustuse teemal. Üleskutse on vastata elukindlustuse-teemalistele küsimustele ja saada rohkem teada elukindlustuse teenusest.
 2. Tarbijamängu käigus viidatakse EKsL-i veebilehele kindlustame.ee/elukindlustus, kus on teavet elukindlustuse kohta ning elukindlustust pakkuvate seltside kohta.
 3. Tarbijamäng viiakse läbi Adact veebilehel https://eksl.adact.me/elukindlustus vahemikus 19.10 – 31.10.2022.
 4. Tarbijamängu auhind on Apple Watch Series 8 GPS, mis loositakse välja peale tarbijamängu lõppu, hiljemalt 1.11.2022. Loosimine toimub elektrooniliselt juhuslikkuse alusel.
 5. Tarbijamängu auhinnaloosis osalevad kõik vähemalt 18-aastased eraisikud, kes on tarbijamängu perioodil sisestanud veebilehele https://eksl.adact.me/elukindlustus oma nime, e-posti aadressi, vastanud neljale küsimusele ning on Kindlustuskeskuse Facebooki lehe jälgijad.
 6. Võitja nimi avalikustatakse Kindlustuskeskuse Facebooki lehel hiljemalt ühe päeva jooksul peale tarbijamängu lõppu, so hiljemalt 1.11.2022.
 7. EKsL võtab võitjaga ühendust e-posti aadressil 48 tunni jooksul alates võitja väljaloosimisest ja annab edasised juhised auhinna kättesaamiseks.
 8. EKsL kontrollib auhinna võitnud inimese vastavust tarbijamängu reeglitele ja vajadusel küsib isikut tõendavat dokumenti. EKsL-il on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui osaleja ei ole täitnud tarbijamängu reegleid.
 9. Võitu ei asendata teist liiki auhindadega ega anta välja rahas.
 10. Tarbijamängust ei saa osa võtta EKsL-i ja LKF-i töötajad.
 11. EKsL-il on ühepoolne õigus tarbijamängu katkestada ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 12. Lisainformatsiooni tarbijamängu kohta saab kirjutades info@eksl.ee või helistades 667 0517.
 13. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 15.11.2022 e-posti aadressile info@eksl.ee märksõnaga „Elukindlustuse tarbijamäng“.
 14. Isikuandmete vastutav töötleja on EKsL ja volitatud töötleja Mediabrands Digital OÜ.
 15. Tarbijamängu käigus töödeldakse osalejate esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele tarbijamängu läbiviimise eesmärgil.
 16. Tarbijamängus osaleja annab EKsL-ile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: tarbijamängu tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; tarbijamänguga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitja väljaloosimiseks ja tema teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks EKsL-i veebilehel ja Kindlustuskeskuse sotsiaalmeediakanalites.
 17. Tarbijamängus osalejatel on õigus saada lisainfot EKsL-i poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile info@eksl.ee.
 18. Kogutud andmeid säilitatakse üks kuu alates tarbijamängu lõpukuupäevast ehk kuni 31.11.2022.