Tarbijamäng vastutuskindlustuse teemal

Kindlustusseltside liidu tarbijamäng vastutuskindlustuse teemal

16.02 – 23.02.2024

Tarbijamängu juhend:

 1. MTÜ Eesti Kindlustusseltside Liidu (registrikood 80007648, aadress Mustamäe tee 46, 10621
  Tallinn, edaspidi EKsL) tarbijamängu eesmärk on tarbijaid harida vastutuskindlustuse teemal.
  Üleskutse on vastata vastutuskindlustuse-teemalistele küsimustele ja saada rohkem teada
  vastutuskindlustuse teenusest.
 2. Tarbijamängu käigus viidatakse EKsL-i veebilehele www.kindlustame.ee/vastutuskindlustus,
  kus on teavet vastutuskindlustuse kohta ning teenust pakkuvate seltside kohta.
 3. Tarbijamäng viiakse läbi veebilehel
  https://kindlustame.ee/kindlustus/kodukindlustus/vastutuskindlustus/vastutuskindlustuse-
  viktoriin/
  vahemikus 16.02 – 23.02.2024.
 4. Tarbijamängu auhind on Euronics elektroonikakaupade kaupluste kinkekaart 300 euro
  väärtuses, mis loositakse välja peale tarbijamängu lõppu, hiljemalt 23.02.2024. Loosimine
  toimub elektrooniliselt juhuslikkuse alusel.
 5. Tarbijamängu auhinnaloosis osalevad kõik eraisikud, kes on tarbijamängu perioodil
  sisestanud veebilehele
  https://kindlustame.ee/kindlustus/kodukindlustus/vastutuskindlustus/vastutuskindlustuse-
  viktoriin/
  oma nime, e-posti aadressi ja vastanud kolmele küsimusele.
 6. Võitja nimi avalikustatakse Kindlustuskeskuse Facebooki lehel hiljemalt ühe päeva jooksul
  peale tarbijamängu lõppu, so hiljemalt 23.02.2024.
 7. EKsL võtab võitjaga ühendust e-posti aadressil 48 tunni jooksul alates võitja väljaloosimisest
  ja annab edasised juhised auhinna kättesaamiseks.
 8. EKsL kontrollib auhinna võitnud inimese vastavust tarbijamängu reeglitele ja vajadusel küsib
  isikut tõendavat dokumenti. EKsL-il on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui osaleja ei
  ole täitnud tarbijamängu reegleid.
 9. Võitu ei asendata teist liiki auhindadega ega anta välja rahas.
 10. Tarbijamängust ei saa osa võtta EKsL-i ja LKF-i 1 töötajad.
 11. EKsL-il on ühepoolne õigus tarbijamängu katkestada ja jätta auhind välja andmata vääramatu
  jõu (force majeure) ilmnemisel.
 12. Lisainformatsiooni tarbijamängu kohta saab kirjutades info@eksl.ee või helistades 667 0517.
 13. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni
  24.03.2024 e-posti aadressile info@eksl.ee märksõnaga „vastutuskindlustuse tarbijamäng“.
 14. Isikuandmete vastutav töötleja on EKsL ja volitatud töötleja Mediabrands Digital OÜ.
 15. Tarbijamängu käigus töödeldakse osalejate esitatud isikuandmeid õigusaktides sätestatud
  korras tarbijamängu läbiviimise eesmärgil.
 16. Tarbijamängus osaleja annab EKsL-ile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel
  eesmärkidel: tarbijamängu tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; tarbijamänguga seotud
  koostööpartneritele info edastamiseks; võitja väljaloosimiseks ja tema teavitamiseks; võitja
  nime avaldamiseks Kindlustuskeskuse sotsiaalmeediakanalites.
 17. Tarbijamängus osalejatel on õigus saada lisainfot EKsL-i poolt isikuandmete töötlemise
  kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile info@eksl.ee.
 18. Kogutud andmeid säilitatakse üks kuu alates tarbijamängu lõpukuupäevast ehk kuni
  23.03.2024.