Kui palju maksab õnnetusjuhtumikindlustus?

Õnnetusjuhtumikindlustuse hind sõltub eelkõige valitud kindlustussummade suurusest, kindlustuse ajalisest kehtivusest, kindlustatu ametist, hobidest ja sportimisharjumustest. Mõnel juhul võib ka vanus mõjutada õnnetusjuhtumikindlustuse makset.
Üldiselt terviseriske õnnetusjuhtumikindlustuses arvesse ei võeta.
Kindlustussumma on mõistlik valida lähtuvalt enda kohustustest – kui palju on Sul ülalpeetavaid või laene. Kuumakse sõltub valitud kindlustussumma suurusest.

Näidispakkumine 25 – 30-aastasele inimesele, kellel ei ole riskantset ametit või hobisid, ta ei tegele võistlusspordiga ning valib kolm kindlustuse kaitset:

  • kindlustussumma surmajuhtumi korral 20 000 eurot
  • kindlustussumma püsiva puude korral 40 000 eurot
  • päevaraha, valuraha või ravikulude hüvitis

Sellistel tingimustel on õnnetusjuhtumikindlustuse keskmine kuutasu 8 – 10 eurot.