Kodukindlustus ikoon

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahju, näiteks kui kogemata põhjustad naabri korteris üleujutuse või sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri autole.

Aastas juhtub kindlustatud kodudes ligi 5000 toruleket. Keskmine torustike lekke kahju korteris on 2000 euro ulatuses ja alumistele naabritele tuleb tavaliselt veekahjusid korvata ligi 1500 euro eest. Samas on ka selliseid juhtumeid, kus naabrite veekahjud küündivad lausa 10 000 – 15 000 euroni.

Kuidas pääseda teistele tehtud kahju kinni maksmisest?

Kui sul on vastutuskindlustus, siis kindlustus hüvitab kahju.

  • Mida kõrgemal korrusel elad, seda suurem võiks olla vastutuskindlustuse kindlustussumma.
  • Kindlustus maksab naabrite kahju ainult lepingus kokkulepitud kindlustussumma ulatuses.
  • Vastutuskindlustuse saad teha koos kodukindlustusega või eraldi lepinguga.
  • Küsi nõu oma kindlustusandjalt 👇

Igaühega võib juhtuda, et ta kogemata põhjustab kahju kellegi varale. Kui näiteks laps lõhub palliga naabri akna, siis peavad vanemad kahju hüvitama. Selleks on kasulik sõlmida vastutuskindlustus, mis kataks lapse tekitatud kahju.

Vastutuskindlustus hüvitab sinu või su pereliikme tekitatud ootamatu ja ettenägematu kahju teisele inimesele, kui sul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

Vastutuskindlustusega hüvitatakse isikukahju, asjakahju ning ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid.

  • Isikukahju on teisele inimesele kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või surma põhjustamisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud ravi- ja hoolduskulud.
  • Asjakahju on asja hävimisest või kahjustumisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud kulud asja parandamiseks või asendamiseks samaväärsega.