Kodukindlustus ikoon

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahju, näiteks kui kogemata põhjustad naabri korteris üleujutuse või sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri autole.

Lisaks kodu ja seal asuva vara kindlustamisele võta ka vastutuskindlustus.

Vastutuskindlustus katab kahju, kui sinu kodust alguse saanud õnnetus rikub naabrite vara. Ilma kindlustuseta tuleb sul endal naabrite kodu remont kinni maksta.

Näited õnnetustest, kus sina vastutad:

  • Kõige sagedamini juhtub kortermajades, et pesumasina survevoolik lõhkeb või veetoru puruneb ning vesi tungib alumiste naabrite korteritesse.
  • Tulekahju on kõige hullemate tagajärgedega õnnetus. Isegi kui tuli ei jõua naabri korterisse, siis vingugaas ja tahm võivad rikkuda tema mööblit ja sisustust.
  • Kui elad ridaelamus või eramajas, siis sinu aias kasvav puu võib tormiga lõhkuda naabri maja katust või kukkuda naabri hoovis parkiva auto peale.
  • Kui sinu laps kriibib jalgrattaga sõites naabri autot, siis ka selle kahju hüvitab vastutuskindlustus sinu eest.

Kuidas valida kindlustussummat?

Kindlustussumma on lepingus kokkulepitud rahasumma, mille ulatuses kindlustusselts hüvitab sinu tekitatud kahju.

Veelgi parem oleks valida kindlustussummaks 50 000 eurot, sest näiteks tulekahju puhul võivad ainuüksi kustutusvee kahjud naabritele olla nii suured, et kogu kindlustussumma kulub ainult ühe korteri taastamisele.

Samuti me ei tea, kui hinnaline on naaberkorteri sisustus. On juhtunud, et segisti purunemise tõttu sai kahjustada ainult ühe naabri korter ja kahju suurus ulatus 20 000 euroni.

Hinnatõusu tõttu on kallinenud nii remont, tehnika, sisustus kui muu kodune vara. Kui lepingus kokkulepitud kindlustussumma on väiksem kui naabrile tekitatud kahju, siis tuleb ülejäänud rahasumma ise naabrile maksta. 

  • Aastas juhtub paar tuhat vastutuskindlustuse juhtumit.
  • Keskmine kahju on ligi 1800 eurot.

Kuula Delfi podcasti vastutuskindlustuse teemal

Saates „Riskid või kindlustad?“ selgitavad Seesam kindlustuse ja PZU kindlustuse eksperdid, kas kindlustus korvab kahju, kui mu laps tõuksiga naabri auto ära mõlgib.

Kust lõpeb sinu vastutus ja algab korteriühistu vastutus?

Sina vastutad kõikide enda korteris juhtunud õnnetuste eest, korteriühistu vastutab majakarbi eest ja ühiskasutuses oleva vara eest.

Näiteks:

  • Kui sinu vannitoas puruneb veetoru ja vesi rikub alumise naabri korterit, siis sina või sinu kindlustus maksab naabri remondi kinni. Kui korterelamu toru lõhkeb, siis korteriühistu vastutab ja peab remondikulu katma.

Nii korteriomanikul kui korteriühistul on kasulik teha vastutuskindlustus, mis korvab kahju kolmandatele isikutele.

Näiteks korvab vastutuskindlustus kahju korteriühistule, kui suure tormiga murdub hoovis olev puu ja kukub maja kõrval parklas olevatele autodele.

Mis kasu on vastutuskindlustusest eramaja, ridaelamu ja paarismaja omanikel?

Eramaja omanikele on vastutuskindlustusest kasu, kui naabrile on tekitanud kahju näiteks aias murdunud puu, mis lõhub naabermaja katuse või hoovi pargitud auto. Need kulud taastamisele tuleb eramaja omanikul endal tasuda, kui ei ole vastutuskindlustust.

On juhtunud, et torm rebis osa abihoone katusest ja lennutas selle vastu naabri autosid. Kahju küündis 9000 euroni.

Torm on lennutanud ka batuuti ja aiamööblit, kahjustades naabri vara. Viimasest oktoobritormist on tuua näide katuselt lendu tõusnud ja naabri aias maandunud päikesepaneelidest.

Eramaja omanikud on kohustatud ka oma maja piiravad teed lumest ja jääst puhastama. Kui seda pole tehtud ja keegi selle tõttu libastub , siis tervisega seonduvad kahjud tuleb majaomanikul endal kanda.

Ridaelamutes ja paarismajades on suur veelekke risk. Üldiselt on ridaelamuboksi püstakud naabritega ühised ja kõrval on naabri kodu. Kui teisel korrusel peaks purunema segisti, võib naabrite elamine veelekke tõttu saada kannatada.

Ridaelamutes on ohuallikateks ka saunad ja kaminad, millest võib alguse saada tulekahju.

Vastutuskindlustus hüvitab sinu või su pereliikme tekitatud ootamatu ja ettenägematu kahju teisele inimesele, kui sul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

Vastutuskindlustusega hüvitatakse isikukahju, asjakahju ning ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid.

  • Isikukahju on teisele inimesele kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või surma põhjustamisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud ravi- ja hoolduskulud.
  • Asjakahju on asja hävimisest või kahjustumisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud kulud asja parandamiseks või asendamiseks samaväärsega.