Kodukindlustus ikoon

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahju, näiteks kui kogemata põhjustad naabri korteris üleujutuse või sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri autole.

Kas oled mõelnud, kuidas pääseda teistele tehtud kahju kinni maksmisest?

Igaühega võib juhtuda, et ta kogemata põhjustab kahju kellegi varale. Kui näiteks laps kriibib rattaga sõites naabri autot, siis peavad vanemad kahju hüvitama. Selleks on kasulik sõlmida vastutuskindlustus, mis kataks lapse tekitatud kahju.

Vastutuskindlustus hüvitab sinu või su pereliikme tekitatud ootamatu ja ettenägematu kahju teisele inimesele, kui sul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

Vastutuskindlustusega hüvitatakse isikukahju, asjakahju ning ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid.

  • Isikukahju on teisele inimesele kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või surma põhjustamisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud ravi- ja hoolduskulud.
  • Asjakahju on asja hävimisest või kahjustumisest tekkinud varaline kahju, nagu näiteks mõistlikud ja vajalikud kulud asja parandamiseks või asendamiseks samaväärsega.

Kodukindlustust pakuvad