Töövõimetuse kindlustus ikoon

Puuduva töövõime kindlustus

Puuduva töövõime hüvitist makstakse haiguse või õnnetuse tagajärjel tekkinud puuduva töövõime korral.