Investeerimisriskiga pensionikindlustus ikoon

Investeerimisriskiga pensionikindlustus

Investeeringu tootlus sõltub alusvaraks valitud investeeringutest.

Enne lepingu sõlmimist palub kindlustusselts sul täita sobivuse küsimustiku, et hinnata sinu riskitaluvust, investeerimiseesmärke jms.

Kindlustusseltsid pakuvad erinevaid investeerimisfonde, saad kokku panna sinu eesmärkidele ning riskitaluvusele vastava portfelli.

Pane tähele, et investeerimisriskiga pensionikindlustuse puhul ei ole tootlus garanteeritud.

Kui valitud finantsinstrumentide turuväärtus langeb, võib langeda ka sinu investeeringu väärtus.