Kuidas ennetada tulekahju ja targalt kindlustada?

 

Veebiseminar 22. mail 2024 kell 9.00 – 16.30.
Seminar toimub MS Teamsi vahendusel

 

Eesti Kindlustusseltside Liit kutsub korteriomanikke ja korteriühistute esindajaid infopäevale „Kuidas ennetada tulekahju ja targalt kindlustada?“. Palume infopäevale registreeruda siin.
Osalejatele saadame infopäeva lingi 21. mail.

INFOPÄEVA AJAKAVA

KellI osa: Korterelamute tuleohutus
9.00 – 9.05Avasõna. Kuidas tulekahju ära hoida?
9.05 – 9.45Tuleõnnetuste levinumad põhjused korterelamutes – Päästeameti tulekahjude menetlemise teenuse ekspert Tiina Kiil
9.45 – 10.25Tuleohutusnõuded, korterelamutes tuvastatud rikkumised – Päästeameti ehituskontrolli teenuse ekspert, Erti Suurtalu
10.25 – 10.35Paus
10.35 – 11.15Ümberehituse liigid korterelamutes – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehituslubade talituse ehitusprojektide peaspetsialist Birgit Pikk
11.15 – 12.25Elektriohutus kortermajades – Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna ekspert Meelis Kärt
Gaasiohutus kortermajades – Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna nõunik Priit Poschlin
12.25 – 13.00Lõuna
13.00 – 13.40 Tule leviku takistamine.
Tule leviku takistamine – Päästeameti ehituskontrolli teenuse ekspert Erti Suurtalu
II osa: Kas korteriühistul on kindlustusest abi?
13.40 – 14.20 Mida kindlustuslepingu sõlmimisel tähele panna? – Külli Kaldamäe, PZU Kindlustus
14.20 – 14.30Paus
14.30 – 15.10Toimingud kindlustusjuhtumi korral – Marge Habakukk, PZU Kindlustus
15.10 – 15.50Vastutuskindlustus – Maria Lootsma, Swedbank P&C Insurance
III osa: Kui tekib vaidlus kindlustusandjaga
15.50 – 16.30 Kindlustuse lepitusorgan – Eesti Kindlustusseltside Liidu ja Eesti Liikluskindlustuse Fondi jurist Oliver Orumets
* Seminaripäeva salvestatakse.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Eesti Kindlustusseltside Liidu kahjuennetuse valdkonna spetsialisti Aliis Kaarega aliis.kaar@lkf.ee.